Andrhomeda

Andrhomeda

Veranderingen in het financieringsregime van maatschappelijke organisaties in het algemeen en van het vastgoed in het bijzonder brengen onduidelijke tijden met zich mee. Met vele miljarden aan bezuinigingen in het zicht valt een verdere versmalling van budgetten, inclusief de huisvestingscomponent, te verwachten. Alle reden voor deze maatschappelijke organisaties om (weer) eens kritisch naar de strategische positie van hun vastgoed te kijken. Hommelberg & Partners heeft hiervoor in samenwerking met Buro Mees Andrhomeda ontwikkeld. Dit is een handzaam instrument waarmee een second opinion op uw vastgoed snel en dus kostenefficiënt kan worden uitgevoerd.

Het uitgangspunt van Andrhomeda is een computerprogramma waarin vragenlijsten zijn opgenomen die op wetenschappelijke basis zijn samengesteld. Door het doornemen van deze vragenlijsten en een interview met andere sleutelfiguren uit uw organisatie kunnen we in korte tijd uw strategische vastgoedpositie in kaart brengen. Witte vlekken en risico’s zijn dan geïnventariseerd, het beleid wordt verbonden aan de zeven denkbare vastgoedstrategieën en uw vastgoedportefeuille wordt gecategoriseerd van ‘absoluut cruciaal’ tot ‘afstoten’

Buro Mees
Buro Mees is een adviesbureau voor huisvestingsvraagstukken en vastgoedmanagement. Zij pakken huisvestingsvraagstukken op vanuit een integrale benadering. Buro Mees bouwt een brug tussen de visie en strategie van de organisatie en de wijze waarop de organisatie de processen huisvest. Vastgoedmanagement is voor hen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie.

www.buromees.nl