standaard

CareO

In onze samenleving is er een gedifferentieerd aanbod van woon- en/of zorgvoorzieningen die beschutting kan bieden aan oudere echtparen. Desondanks bestaat er een huisvestingsvraag waarop nog geen passend antwoord is gegeven. Het betreft de vraag van ouderen om ook in het geval van een intensieve zorgbehoefte, met elkaar te blijven leven, voor elkaar te zorgen en samen te wonen. Een ontbrekende schakel in de ketting die het leven vormt. CareO biedt hiervoor de oplossing.

CareO is een woonzorgconcept dat niet vanuit de zorg, maar vanuit wonen redeneert. De unieke ontwerpfilosofie gaat uit van een clustering van reguliere appartementen die worden bewoond door twee personen (partners) en die zijn aangesloten op een infrastructuur die het mogelijk maakt 24-uurszorg te ontvangen. Alle woningen zijn individueel toegankelijk, maar sluiten fysiek aan op een afgesloten binnengebied waar tevens diverse algemene voorzieningen en gemeenschappelijke ruimten beschikbaar zijn. In organisatorisch-functionele zin kan een woning geheel, gedeeltelijk of zelfs helemaal niet aangesloten zijn op dit gebied. De aansluiting kan, naar gelang de behoefte, per woning en per dag fluctueren. De woningen zijn zodanig ontwikkeld dat deze opdeelbaar zijn in twee zelfstandig functionerende eenheden.

ErVee huisvestingsmanagement & advies
CareO is ontwikkeld in samenwerking met ErVee huisvestingsmanagement & advies. ErVee biedt opdrachtgevers, door middel van onderzoek, advies, bouwmanagement en interim-management ondersteuning bij het formuleren van huisvestingsbeleid, vastgoedstrategie en het initiëren, definiëren, voorbereiden en realiseren van bouwprojecten. Zij doen dit met name in de sectoren gezondheidszorg en welzijn en op het scheidsvlak van deze sectoren met wonen.

www.ervee-advies.nl

Artikel