doelgroepen

Doelgroepen

Onze doelgroepen zijn partijen die onze kennis willen en kunnen inkopen. Hierbij denken we met name aan projectontwikkelaars en investeerders / beleggers, maar ook aan marktpartijen in de uitvoering van projecten. In toenemende mate zijn projectontwikkelaars bezig met integrale wijkontwikkelingen waarin niet alleen een gevarieerd woningaanbod moet worden gerealiseerd, maar vaak ook maatschappelijke voorzieningen als een brede school, een gezondheidscentrum of een woonzorgvoorziening. Wij vullen desgevraagd de kennisleemte voor de projectontwikkelaar op.

Ook voor investeerders en beleggers is de markt van maatschappelijk vastgoed in toenemende mate interessant. Àls het vastgoed goed is ontwikkeld en de maatschappelijke functie goed wordt uitgevoerd is hier in potentie sprake van vrij zekere beleggingen. Huurcontracten voor 15 of 20 jaar zijn geen uitzondering voor maatschappelijke organisaties. Een rendement van 6 tot 8 % kan gehaald worden en dat geeft veel beleggers (steeds vaker zijn dit vermogende particulieren) voldoende comfort om een deel van hun vermogen in dit soort beleggingen te investeren. Of het nu gaat om het vinden van de juiste beleggingsproposities, het beoordelen van de vastgoedpotentie van een project of het beoordelen van de business case van de betreffende maatschappelijke organisatie. Wij zijn beschikbaar.

Tot slot is onze dienstverlening interessant voor partijen binnen de begrippen D (design), B (build), F (finance), M (maintain), O (operate) en T (transfer). Wij kunnen architecten, installateurs, aannemers, adviseurs en banken bedienen met de benodigde kennis over maatschappelijk vastgoed.