algemeen

Expertise

We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een gedegen vastgoedstrategie. Dit doen we met behulp van vernieuwende concepten en producten, die we in de meeste gevallen in nauwe samenwerking met onze partnerbedrijven ontwikkeld hebben. Kernbegrippen daarbinnen zijn: toekomstvastheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, exploitatiezekerheid op lange termijn, en de risico’s en kansen die met dit alles samenhangen. Dit vraagt een andere benadering dan tot nu toe voor maatschappelijke organisaties gebruikelijk was. We richten onze werkzaamheden in als consultant. Dit betekent dat wij de uren die we voor u werken ook in rekening brengen. Deze zijn meestal redelijk beperkt, want we schrijven geen dikke rapporten. Wij zijn ervan overtuigd dat het aanzetten tot denken en het verspreiden van (nieuw) gedachtegoed niet zal plaatsvinden door middel van rapporten. Wél door een constante dialoog. Met u, met de markt, met de klant en met gebruikers. Zo doen we dat dan ook.

Daarnaast staan we opdrachtgevers graag bij in de implementatie van hun strategie. Veelal gebeurt dit door middel van projecten, maar projectmanagement is niet wat wij doen. Wij zien voor ons meer een rol weggelegd wanneer een opdrachtgever een vernieuwende implementatiestrategie wil hanteren. Bij dergelijke projecten die een integrale benadering nastreven, nemen we -uiteraard desgewenst- ook financiële verantwoordelijkheid. Wij kunnen met een minderheidsbelang participeren in het SPV (Special Purpose Vehicle) dat ten behoeve van het betreffende project wordt opgericht. We zijn zelfs bereid, in voorkomende gevallen, te participeren in het werkkapitaal van de SPV.

Tot slot is Hommelberg & Partners gericht op het voortdurend ontwikkelen én delen van kennis over maatschappelijk vastgoed. We delen onze kennis met iedereen die zich professioneel bezighoudt met de ontwikkeling, de financiering, de bouw en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Daarbij richten we ons zowel op opdrachtgevers, politieke beïnvloeders en beslissers als op adviseurs en opdrachtnemers. Door kennis te delen met onze omgeving raken wij weer geïnspireerd om behoeften te peilen en nieuwe initiatieven te ontplooien.