standaard

Kennisinstituut Maatschappelijk Vastgoed

In alle geledingen binnen maatschappelijke organisaties vinden grote veranderingen plaats, zoals schaalvergroting, maar ook decentralisatie, veranderingen van doelgroepen en multifunctionaliteit, outsourcing en privatisering en ketenintegratie. Daarnaast ontstaan er nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende maatschappelijke instellingen, bijvoorbeeld zorg en huisvesting, opleiding en zorg, opleiding en reïntegratie.

Deze ontwikkelingen hebben een directe uitwerking op de opzet, financiering en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Nieuwe vormen van en voor maatschappelijk vastgoed vereisen nieuwe inzichten, nieuwe exploitatiemodellen, nieuwe financieringsvormen en nieuwe ervaringscijfers en kennis. En de gelegenheid en moed om “out of the box” te denken.

Om deze nieuwe ervaringen, kennis en kunde te delen, na te denken over nieuwe samenwerkingsvormen, horizonten te verbreden en nieuwe allianties te smeden is het Kennisinstituut Maatschappelijk Vastgoed (KMVG) opgericht. Dit is hét platform om kennis te vergaren, ideeën op te doen en te valideren, partners te vinden voor nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te delen met collega’s op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

Het KMVG richt zich op iedereen die zich professioneel bezighoudt met ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Daarbij richt het zich zowel op opdrachtgevers, politieke beïnvloeders en beslissers als op adviseurs en opdrachtnemers. Juist deze overkoepelende functie maakt het KMVG een uniek initiatief.

Voor meer informatie over het Kennisinstituut Maatschappelijk Vastgoed en de geplande activiteiten kijkt u op de website van KMVG.


Voor het Kennisinstituut Maatschappelijk Vastgoed werkt Hommelberg & Partners samen met Institute for Business Research.

Institute for Business Research
Institute for Business Research (I-BR) signaleert en onderzoekt actuele ontwikkelingen, trends en knelpunten in verschillende maatschappelijke deelgebieden en transformeert deze in to-the-point onderzoeksrapporten, events (congressen, studiedagen, kleinschalige beurzen en trainingen) en virtuele, web-based informatieplatforms.

www.i-br.nl