branches

Branches

Hommelberg & Partners is hoofdzakelijk werkzaam voor maatschappelijke organisaties die opereren in de zorg, de overheid, het onderwijs en de woningcorporaties. Binnen deze organisaties hebben wij vooral te maken met de bestuurders. Vastgoedbeslissingen behelzen immers vele miljoenen, staan in het teken van het realiseren van strategische doelstellingen én vragen een commitment van vele tientallen jaren.

Wij maken geen onderscheid naar private of reguliere maatschappelijke organisaties. Voor ons is de functie die door het gebouw moet worden bediend leidend.