outofthebox

Out of the box

Soms helpt het om ‘van achteren naar voren te denken’. Of om helemaal alle grenzen weg te halen, of om juist heel specifiek marktgericht te kijken, of om juist vanuit de kracht (of zwakte) van de eigen organisatie te kijken. We zullen niet nalaten deze interventies te plegen tijdens onze samenwerking met u. Niet omdat wij van ons eigen gelijk overtuigd zijn, maar omdat wij onze rol als instrumenteel in uw besluitvormingsproces zien. Door af en toe een volstrekt andere invalshoek te kiezen wordt er in ieder geval uiteindelijk door de bestuurlijk verantwoordelijken een gefundeerde eigen keuze gemaakt.