plezier

Plezier

Werk moet ook vooral leuk zijn! Plezier in het werk is een belangrijke randvoorwaarde om projecten te kunnen laten slagen. U mag er op vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om dat plezier in de onderlinge samenwerking in te brengen. Overigens betekent dat niet dat er altijd zoete broodjes worden gebakken. De basis van vertrouwen die nodig is voor een goede samenwerking en een succesvol project, is evenzeer de basis waarop, indien nodig, harde noten worden gekraakt. U mag er op rekenen dat ‘respectvol confronteren’ één van de basisvaardigheden is waarover wij beschikken. Maar vergis u niet: we streven altijd naar het hoogste ambitieniveau!