ppSense

ppSense

Veel grote bouwprojecten worden ingericht volgens de principes van Publiek-Private Samenwerking (PPS). De betreffende marktpartij wordt voor een lange periode door de overheid gecontracteerd om niet alleen te ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren (design, build, finance, maintain, operate, transfer, oftewel ontwerpen, bouwen, onderhouden, de operaties als catering, meubilair, beveiliging, ict etc invullen). Bij PPS-constructies wordt het proces voor een groot deel bepaald door accountants, advocaten en notarissen. Door de ingewikkeldheid en relatieve onbekendheid met deze uitgebreide contractvormen leidt dit vaak tot vertraging van het bouwproces. Bovendien zijn transactiekosten van 3% (of meer) van de investeringen geen uitzondering.

Hommelberg & Partners heeft hiertoe ppSense ontwikkeld. Dit is een menugestuurde werkwijze waarin niet alle onderdelen van PPS (design, build, finance, maintain, operate en transfer) worden uitgepakt en waarbij vooral de procesaanpak ‘sensible’ is. Wij kunnen voor u optreden als procesmanager en bepalen daarmee de procesgang. Met andere woorden wanneer de contracten moeten worden gemaakt, maar vooral wat de inhoud van die contracten moet zijn. U bent daardoor aanzienlijk goedkoper uit.

Het onderscheidend vermogen van Hommelberg & Partners wordt niet alleen door haar werkwijze gevormd. Wanneer we projecten begeleiden die daadwerkelijk een integrale benadering nastreven, nemen we -uiteraard desgewenst- ook financiële verantwoordelijkheid. Wij kunnen met een minderheidsbelang participeren in het SPV (Special Purpose Vehicle) dat ten behoeve van het betreffende project wordt opgericht. We zijn zelfs bereid, in voorkomende gevallen, te participeren in het werkkapitaal van de SPV. Daarmee maken we waar wat we zeggen: we zijn daadwerkelijk betrokken bij het project en lopen daarom harder.